EBI bie┼╝─ůce 2011

baner
Start
EBI bie┼╝─ůce 2011
01_2011 - uzyskanie dost─Öpu do EBI pobierz
02_2011 - złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C  do obrotu na NewConnect pobierz
03_2011 - wprowadzenie akcji Emitenta NewConnect pobierz
04_2011 - złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania pobierz
05_2011 - rejestracja praw do akcji w KDPW pobierz
06_2011 - terminy przekazywania raport├│w okresowych pobierz
07_2011 - zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii C pobierz
08_2011 - okre┼Ťlenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect praw do akcji serii C pobierz
09_2011 - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki pobierz
10_2011 - o┼Ťwiadczenie w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk pobierz
11_2011 - rezygnacja członka Rady Nadzorczej pobierz
12_2011 - powołanie prokurenta Spółki pobierz
13_2011 - rejestracja akcji serii C w KDPW pobierz
14_2011 - złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania pobierz
15_2011 - wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect pobierz
16_2011 - rejestracja akcji zwykłych serii C pobierz
18_2011 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ SCO-PAK pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu zwz28.06.2011 pobierz
Projekty uchwał zwz 28.06.2011r pobierz
20_2011 - istotne wydarzenia - emisja obligacji serii A pobierz
21_2011 - zmiana w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk - publikacja raport├│w miesi─Öcznych pobierz
Dobre praktyki sco-pak sa zmiana o┼Ťwiadczenia pobierz
Raport miesi─Öczny 04_2011 sco-pak sa pobierz
22_2011 - ZWZ SCO-PAK - uzupełnienie projektów uchwał pobierz
Uzupełnione projekty uchwał zwz 28.06.2011r. pobierz
23_2011 - uzupełnienie informacji o emisji obligacji serii A pobierz
24_2011 - raport miesi─Öczny maj 2011 pobierz
Raport miesi─Öczny 05 2011 pobierz
25_2011 - powołanie członka Rady Nadzorczej pobierz
26_2011 - Tre┼Ť─ç uchwa┼é podj─Ötych przez ZWZ SCO-PAK pobierz
Uchwały zwz scopak 28.06.2011 pobierz
27_2011 - zmiana warunk├│w emisji obligacji serii A pobierz
28_2011 - uchylenie uchwa┼é Zarz─ůdu w sprawie emisji obligacji pobierz
29_2011 - emisja obligacji serii A pobierz
30_2011 - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej pobierz
31_2011 - raport miesi─Öczny czerwiec 2011 pobierz
Raport miesi─Öczny 06 2011 pobierz
32_2011 - zakończenie emisji obligacji serii A pobierz
33_2011 - emisja obligacji serii B pobierz
34_2011 - przyj─Öcie do KDPW obligacji serii A pobierz
35_2011 - uzupełnienie informacji o emisji obligacji serii B pobierz
37_2011 - raport miesi─Öczny za lipiec 2011 pobierz
Raport miesi─Öczny 07 2011 pobierz
38_2011 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ SCO-PAK pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu nwz sco-pak. pobierz
Projekt uch. nwz scopak sa 28.09.2011 pobierz
39_2011 - zakończenie emisji obligacji serii B pobierz
40_2011 - wniosek o wpis hipoteki na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy pobierz
41_2011 - wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst pobierz
42_2011 - złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A pobierz
43_2011 - wniosku o wpis hipoteki na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy pobierz
44_2011 - okre┼Ťlenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A pobierz
45_2011 - ustalenie Animatora Rynku dla obligacji serii A pobierz
46_2011 - przyj─Öcie do KDPW obligacji serii B pobierz
47_2011 - uzupełnienie informacji o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A pobierz
48_2011 - raport miesięczny za sierpień 2011 pobierz
Raport miesi─Öczny 08 2011 pobierz
49_2011 - tre┼Ť─ç uchwa┼é podj─Ötych przez NWZ SCO-PAK pobierz
Uchwały nwz sco-pak 28 09 2011 pobierz
50_2011 - złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii B na Catalyst pobierz
51_2011 - podpisanie umowy faktoringu pobierz
52_2011 - raport miesięczny za wrzesień 2011 pobierz
Raport miesi─Öczny 09 2011 pobierz
53_2011 - wykre┼Ťlenie hipotek na rzecz Banku Pocztowego pobierz
54_2011 - wpis hipoteki na zabezpieczenie roszczeń z obligacji serii A pobierz
55_2011 - wpis hipoteki na zabezpieczenie roszczeń z obligacji serii B pobierz
56_2011 - wprowadzenie obligacji serii B do obrotu na Catalyst pobierz
57_2011 - uzupełnienie informacji o zakończeniu emisji obligacji serii B pobierz
58_2011 - złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii B pobierz
59_2011 - okre┼Ťlenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii B pobierz
60_2011 - ustalenie Animatora Rynku dla obligacji serii B pobierz
62_2011 - raport miesi─Öczny za pa┼║dziernik 2011 pobierz
Raport miesi─Öczny 10 2011 pobierz
63_2011 - zawarcie um├│w o istotnym znaczeniu pobierz
64_2011 - Uzupe┼énienie raportu bie┼╝─ůcego nr 63_2011 pobierz
65_2011 - zawarcie umowy kredytowej pobierz
66_2011 - zawarcie umowy faktoringowej pobierz
67_2011 - raport miesi─Öczny za listopad 2011 pobierz
Raport miesi─Öczny 11 2011 pobierz
68_2011 - korekta wcze┼Ťniej sporz─ůdzonej prognozy wynik├│w finansowych pobierz