EBI bie┼╝─ůce 2012

baner
Start
EBI bie┼╝─ůce 2012
01_2012 - terminy przekazywania do publicznej wiadomo┼Ťci raport├│w okresowych pobierz
02_2012 - złożenie Prospektu Emisyjnego do KNF pobierz
03_2012 - raport miesięczny za grudzień 2011 pobierz
Raport miesi─Öczny 12_2011 pobierz
05_2012 - raport miesięczny za styczeń 2012 pobierz
Raport miesi─Öczny 01_2012 pobierz
06_2012 - ustalenie Animatora rynku dla obligacji serii A i B pobierz
07_2012 - raport miesi─Öczny za luty 2012 pobierz
Raport miesi─Öczny 02_2012 pobierz
08_2012 - raport miesi─Öczny za marzec 2012 pobierz
Raport miesi─Öczny 03_2012 pobierz
10_2012 - zmiana terminu publikacji rocznego raportu okresowego za 2011 rok pobierz
11_2012 - raport miesięczny za kwiecień 2012 pobierz
Raport miesi─Öczny 04_2012 pobierz
13_2012 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ SCO-PAK pobierz
Projekty uchwał SCO-PAK S.A. ZWZ 28.06.2012 pobierz
13_2012 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ SCO-PAK pobierz
14_2012 - zatwierdzenie prospektu emisyjnego pobierz
15_2012 - raport miesi─Öczny za maj 2012 pobierz
Raport miesi─Öczny 05_2012 pobierz
16_2012 - tre┼Ť─ç uchwa┼é podj─Ötych przez ZWZ SCO-PAK pobierz
Uchwały podjęte w dniu 28.06.2012 r. pobierz
17_2012 - emisja obligacji serii C pobierz
18_2012 - zakończenie emisji obligacji serii C pobierz
19_2012 - raport miesi─Öczny za czerwiec 2012 pobierz
Raport miesi─Öczny 06_2012 pobierz
20_2012 - wybór biegłego rewidenta pobierz
21_2012 - informacja o zatwierdzeniu przez KNF aneksu Nr 1 do prospektu emisyjnego pobierz
23_2012 - incydentalne naruszenie obowi─ůzku informacyjnego pobierz
24_2012 - informacja o zatwierdzeniu przez KNF aneksu Nr 2 do prospektu emisyjnego pobierz
25_2012 - raport miesi─Öczny za lipiec 2012 pobierz
Raport miesi─Öczny 07_2012 pobierz
26_2012 - ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z obligacji serii C pobierz
27_2012 - Rejestracja akcji serii B Emitenta w KDPW SA pobierz
28_2012 - raport miesięczny za sierpień 2012 pobierz
29_2012 - raport miesięczny za wrzesień 2012.pdf pobierz
Raport miesi─Öczny 09_2012 pobierz
30_2012 - Korekta prognozy wynik├│w finansowych na 2012 rok. pobierz
32_2012 - ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie roszczeń z obligacji serii C pobierz
33_2012 - raport miesi─Öczny za pa┼║dziernik 2012 pobierz
raport miesi─Öczny 10_2012 pobierz
34_2012 - tekst jednolity statutu pobierz
Statut SCOPAK SA tekst jednolity pobierz
35_2012 - raport miesi─Öczny za listopad 2012 pobierz
raport miesi─Öczny 11 2012 pobierz